Over Infino

Infino is de kinderbijslag van Acerta en Securex. We willen een sterke en performante partner zijn van de overheid en de gezinnen in Vlaanderen maar ook in de andere gewesten. Infino wil een duurzame toekomst en werkgelegenheid behouden voor haar medewerkers. Door samen te werken en opgedane expertise en kennis te valoriseren, verhogen beide organisaties hun duurzaamheid en kunnen ze tegelijk synergievoordelen realiseren.